O slunečních hodinách na polských www

Aktivity příznivců slunečních hodin:

Budete-li chtít sami vyhledat aktivity v Polsku, pak použijte při hledání polskými vyhledávači termín zegar słoneczny.


Katalogizace slunečních hodin v Polsku

Časopis Wiedza i zycie č. 11 z roku 1995 podnítil hledání slunečních hodin v Polsku. Výsledky byly publikovány v čísle 7 roku následujícího.

O zpracování internetového katalogu slunečních hodin usilovala řada polských příznivců, například Krzystov Igras, Marcin Egert a Edyta Kornecka. Existovaly dvoje stránky s evidencí slunečních hodin v Polsku, ty však již funkční nejsou.

Nyní na katalogu slunečních hodin v Polsku usilovně pracuje Darek Oczki. V současné době (1. duben 2015) je v něm evidováno 1054 hodin. Jak vypadá záznam k jedněm hodinám - viz příklad Pałac Kultury i Nauki - pasaż.


Expozice slunečních hodin v muzeích:

Nejbohatší sbírka slunečních hodin v Polsku je soustředěna v muzeu v Jedrzejově .

Informace o městečku Jędrzejow lze nalézt na adrese nebo jiné adrese.

logo muzea

Pokud byste hledali obec pomocí mapového vyhledávače, např. multimap, najde vám obce jménem Jędrzejow v Polsku hned čtyři. Ta správná leží na silnici E77 zhruba ve dvou třetinách cesty mezi městy Krakov a Kielce.

Muzeum je otevřeno mimo pondělí každý den. Délka prohlídky je vymezena na 40 minut. Začátek prohlídky je vždy po půlhodině (v celou hodinu nebo půlhodinu).
Pro příznivce slunečních hodin je tato doba naprosto nedostačující. Studiu exponátů by bylo vhodné se věnovat několik hodin, možná i dnů.

Státní muzeum Przypkovskich v Jedrzejově vzniklo díky odkazu stejnojmenné rodiny státu. Historie rodu Przypkovskich sahá hluboko do středověku. Jejich erb Radowan, nynější znak muzea, patří k nejstarším polským rodovým znakům. Radowané se v polovině 13. století přemístili ke Krakovu a zakládají zde Przypkowice. Z názvu vsi vzniklo pak příjmení Przypkowski.

Tvůrce zárodku muzea je Feliks Przypkowski (1872 - 1951). Byl milovníkem astronomie a gnómoniky (nauka o slunečních hodinách). Po absolvování lékařských studií byl více jak 50 let praktickým lékařem v Jedrzejově. Od r.  1895 důsledně shromažďoval sluneční hodiny a literaturu vztahující se k jejich stavby a historie. V Jedrzejově založil dosud existující astronomickou observatoř. Řídil rovněž meteorologická měření. Zajímal se o numismatiku, mineralogii a shromažďoval rovněž památky svázané s místem a regionem. Nahromaděné sbírky zpřístupnil veřejnosti v roce 1909 v soukromém muzeu. Zanechal po sobě rovněž ohromnou sbírku fotografií.

Jeho sběratelské a vědecké vlohy zdědil jeho syn Tadeusz Przypkowski (1905 - 1977), znalec historie malířství, bibliofil a milovník heraldiky. Jako znalec a zhotovitel slunečních hodin vytvořil jejich různá provedení, z nichž nejdůležitějších 7 pro observatorium v Greenwichi.

Tadeusz v r. 1974

Díky jeho zásluhám byla sbírka po válce značně rozšířena a získala na publicitě.

Dne 3. února 1962 rodina Przypkowských odkázala své sbírky státu. Tehdy vzniklo státní muzeum. Rodina Przypkowskich si však zachovala vliv na řízení muzea. Po smrti Tadeusze se stal jeho syn Piotr ředitelem této instituce.

Muzeum je umístěno ve dvou budovách na náměstí T. Kosciuszki. Jedna z budov byla na počátku 18. století lékárnou. Druhá sídlem rodiny Pryzpkowskich. Na ní je kopule astronomické observatoře. Stěny nádvoří této budovy jsou pokryty od r. 1955 novorenesančními sgrafity

umístění na náměstí
vstup

Jednotlivé sbírky zachycují různorodost zájmů členů rodu. Lze je rozdělit na tyto základní části:

Velkou část muzea tvoří kolekce slunečních hodin. Obsahuje více než 500 slunečních hodin a různých astronomických přístrojů. Díky počtu exponátů a jejich hodnotě se jedná o 3. největší gnómonickou sbírku na světě, po sbírkách v Planetáriu v Chicagu a Science Museu v Oxfordu.

sbírka přenosných SH

Jsou zde zastoupeni reprezentanti téměř všech typů přístrojů užívaných od XV. století do nejnovější doby. Jsou zde vystaveny přístroje astronomické, gnómonické a k měření času vůbec - klepsydry, ohňové hodiny i mechanické.

přesýpací přesýpací knotové

Ozdobu této kolekce tvoří sluneční hodiny z XVI. století zhotovené Erasmem Habermelem, polední hodiny s kanónem z r. 1654 (střílející z něho v poledne) - dle tradic majetek Stanisława Leszczyńskiego, kyvadlové hodiny ze XVII. století z kolekce krále Jana Kazimíra (Paříž, r. 1654) a další.

s kanónem

V muzeu jsou vystaveny gnómonické návrhy slunečních hodin, teoretické práce i historické modely. Na panelech jsou zde vysvětleny základní principy funkce slunečních hodin.

geometrická konstrukce konkrétních hodin
jak funguje gnómon

Gastronomickou část zahrnuje kuchyňské náčiní často bohatě zdobené, stříbrné, kuchyňské soupravy, stolní porcelán, kuchařské knihy a soubory památných jídelníčků. Část sbírek je umístěna v historických sklepeních 18. století. Rovněž je zde ukázka kuchyně z r. 1906.

porcelán kuchyně

Jak bylo výše uvedeno, Feliks Przypkowski byl lékařem. Proto jsou ve sbírkách předměty, které lékaři při své praxi v minulosti potřebovali. Rovněž jsou vystaveny nádoby užívané v historické lékárně.

vybavení z lékárny

Kolekce grafik a exlibris zahrnuje kolem 25 tisíc děl vzniklých v období od XV. do XX. století. Kolekce předmětů uměleckého řemesla, dokumentů a historických památek shromážděná v muzeu spjatá s historií města Jedrzejova a regionu je obzvlášť důležitá pro zdejší veřejnost.

sbírky obrazů

Mezi korespondencí a historickými texty je mnoho těch, které jsou spjaty s Józefem Piłsudskim, který bydlel v sídle muzea v r. 1915. (Z jeho iniciativy vznikly polské legie.) Početně jsou zastoupeny rovněž dopisy králů či polských panovníků, stejně jako známých umělců, které jsou adresovány rodině Przypkowskich.

V knihovně je okolo 600 svazků knih. Mezi nejcennější díla patří vydání Koperníkova "De revolutionimbus orbium coelestium" z r. 1566. Jsou zde díla vědců zvučných jmen např. R. Descartes. Část knižní sbírky věnovaná gnómonice je jednou z nejcennějších souborů tohoto typu na světě.

kniha z r. 1606

Zachované nebo nově vytvořené jsou interiéry místností ze začátku 20. století vybavené nábytkem, sedacími soupravami, obrazy a bytovými doplňky. Rovněž jsou zde kolekce zdobeného nábytku ze 17. a 18. století s rokokovými prvky často zdobené i kůží.

Ve vestibulu lze zakoupit sluneční hodiny svislé i vodorovné pro orientaci jižním směrem. Zda lze zakoupit hodiny také pro naši zeměpisnou šířku, nevím. Jednotlivé exponáty lze pořídit za cenu 130,- Zł. Lze tu ale i zakoupit různé přívěsky s motivy slunečních hodin.

ke koupi
přívěsky třeba pro děti
šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku