Sluneční hodiny mohou přilákat návštěvníky či turisty. Toho si jsou vědomi na mnoha místech a turistické kanceláře návštěvníky na tento fenomén lákají. Buď je snahou přivábit na jedny exotické hodiny nebo na celou plejádu hodin. Někdy je to snaha jednoho městečka či parku, jindy je nabízena procházka či trasa na větším území. Díky této snaze vznikla označení "Městečko slunečních hodin", "Údolí slunečních hodin" a podobně.

V České republice pokud vím, dosud žádná podobná stezka, trasa atd. není. V následujícím textu najdete tipy pro výlety či procházky za slunečními hodinami. Další tipy najdete na odkazech níže.
Možná, že se Vám některý z nich bude hodit.

MĚSTEČKA  SLUNEČNÍCH  HODIN


V Německu, nedaleko za našimi hranicemi, poblíž Šluknova (asi 8 km vzdušnou čarou), leží na říčce Sprévě obec Sohland an der Spree. Obec leží v historickém území Horní Lužice na hranici s Českem. Nevím, zda je označení obec správné, žije tu 6 876 obyvatel (údaj k 31. prosinci 2015).
Při své návštěvě v roce 2007 jsem si říkal, kde žije tolik tisíc obyvatel. Ono je to tak, že do "obce" přísluší celkem 10 místních částí (například Taubenheim an der Spree, Wehrsdorf či Wassergrund).

Místní malíř a agrafik Martin Hölzel v polovině 70. let minulého století byl pověřen úkolem restaurování místních nejstarších hodin. Po nastudování gnómonických pravidel zhotovil mnoho nových slunečních hodin , jak v Taubenheimu, tak v jiných obcích. Díky tomu se od 80. let minulého století Taubenheimu říká Vesnice slunečních hodin. Hodiny zde nejsou jen na obytných domech, ale například i na hřbitovní kapli.

Po smrti Martina Hölzela v roce 1994 převzala "patronát" nad zdejšími slunečními hodinami Sohlandská hvězdárna.

S názvem "Vesnice slunečních hodin" je Taubenheim od roku 2011 členem sdružení Marketingové společnosti cestovního ruchu Saska.
Díky dotacím Euroregionu Nisa bylo možné přiblížit funkci a rozšíření tamějších slunečních hodin většímu počtu přeshraničních turistů. Tabulky u jednotlivých hodin jsou nyní dvoujazyčné - v němčině a češtině.

Počet hodin v městečku, chcete-li vesnici, se stále zvyšuje:

V řadě případů se na jednom objektu vyskytují jako rohové - ve dvojicích. Tím by se údaj o počtu hodin na vycházkové trase zvýšil.

* Na informační tabuli je uvedeno, že 8 ze 30 hodin (stav k 1. 7. 2012) neodpovídá gnómonickým pravidlům (netikají tudíž přesně - doslovná citace). Málo kdo chyby přizná a nezatajuje je. Pro návštěvníky trasy by stálo za to, vypsat soutěž, které z těch hodin jsou ty gnómonicky špatné.

Že se jedná o obec slunečních hodin poznáte již na uvítací tabuli na začátku obce.

uvítací tabule

Když přijedete na parkoviště, uvidíte tabuli s mapkou obce, na níž jsou vyznačena stanoviště slunečních hodin.

tabule s rozmístěním hodin

V informačním středisku lze informační materiály o stezce slunečních hodin získat. Bohužel pracovní doba v infocentru není pro návštěvníky příliš vstřícná - viz stránky http://www.sohland.de/seite/181539/touristinformation.html. Mají otevřeno jen v pracovní dny dopoledne. Výjimkou jsou dny úterý (13.00 až 17:00 hod) a čtvrtek (13.00 až 18:00 hod).

na hranici obce

na hranici obce

na hranici obce

Kromě nástěnných hodin lze spatřit kombinaci vodorovných a svislých v parčíku poblíž radnice. Na sloupku je graf časové rovnice, který umožňuje korigovat údaj odečteného času (pravý místní) vůči běžnému časovému údaji (střední čas středoevropského poledníku) tak, abychom se jimi mohli řídit (převod na náš "občanský čas").

vodorovné a svislé, navíc korekční křivka

Kromě svislých a vodorovných jsou v obci zastoupeny i rovníkové.

rovníkové

Pokud si uděláte výlet za slunečními hodinami do Taubenheimu, doporučuji navštívit i sousední obec Sohland, kde jsou k vidění další sluneční hodiny. Troje hodiny jsou například na budově hvězdárny.

budova s paterými slunečními hodinami
po klilknutí se zvětší
po klilknutí se zvětší

Z odkazu lze stáhnout informační materiál o stezce.


 

Podobných obcí, které chtějí zvýšit svou atraktivnost a turistickou přitažlivost pomocí slunečních hodin, je v Evropě více. Stezku slunečních hodin poblíž našich hranic najdeme v Saském Švýcarsku poblíž Bad Schandau v místní části Krippen.

vycházková tyrasa za slunečními hodinami

Informace o této stezce najdete na na netu.

Některé z hodin, které zde můžete vidět jsou na následujících obrázcích (převzaty z výše uvedených stránek).

hodiny pro děti prstencové u kterých můžete i posedět orientované na VJV
vícenásobné na krychli ve tvaru palety se dvěma časy s válcovým číselníkem

 

Jinou obcí slunečních hodin Das Dorf der Sonnenuhren je Birkenau. Najdeme ji v jižním Hesensku, cca 35 km jižně od Darmstadtu nebo chcete-li se orientovat vůči ČR vzdušnou čarou od Plzně cca 340 km na západ.

V obci o rozloze cca 25 km2 existuje přes dvě stovky slunečních hodin. Jejich seznam je uváděn v tabulce. Na ukázku obrázky alespoň dvojích hodin.

nástěnné východní s korekční kuželkou

Pro zájemce jsou připraveny dvě trasy - východní a západní.

Je zde také zahrada slunečních hodin.

zahrada slunečních hodin

Další obcí - Sonnenuhrendorf - je Bernau z oblasti Schwarzwaldu (Černý Les).

pohlednice Bernau

 

 


Výlety  za  slunečními  hodinami - trasy

Severozápadně od rakouského města Melk leží Údolí slunečních hodin Ysper-Weitental.

logo Údolí slunečních hodin

Na trase dlouhé 26 km bylo v roce 2000 celkem 33 slunečních hodin. Najdeme je v obcích: Leiben (3), Weiten (9), Raxendorf (3), Pöggstal (11), Laimbach (2), Yspertal (4) a Gutenbrunn (1). Dnes jich bude asi více. Další sluneční hodiny pak najdeme v muzeu p. Jindry.

Zásluhu na velkém počtu zdejších slunečních hodin má umělecký kovář J. Jindra z Weitenu. Vytvořil zde širokou plejádu slunečních hodin různých typů a provedení.

Se slunečními hodinami se setkáme na pohlednicích i v informačních turistických materiálech.

v údolí slunečních hodin pohlednice Weiten rub pohlednic

Umělecké kovářství vydává vlastní prospekty lákající k návštěvě či koupi slunečních hodin.

přední list vnitřek letáku zadní list


 


Další oblastí s vysokou koncentrací hodin v malé oblasti najdeme v Aiello del Friuli v Itálii a v jeho okolí. Na stránkách najdete rovněž klikací mapu s rozdělením na 6 oblastí ve kterých je celkem 67 hodin.Velká hustota slunečních hodin je ve Francii. Zadáte-li na francouzském vyhledávači aby vyhledal hodiny z určité oblast, nabídne vám odkazů zpravidla hned několik.
Mnohdy najdete i články s mapkou, které vám umožní hodiny navštívit.

Příkladem může být department 04 (Alpes-de-Haute-Provence). Zde kromě několika slunečních hodin najdete i odkaz na stránky Michela Lalose

klikací mapa departmentu

Tam můžete vyhledat hodiny z dílčích 7 oblastí, které jsou ještě v dalších stránkách rozděleny detailněji. Příkladem může být dílčí oblast Pays de Digne.

Místem s velkou koncentrací slunečních hodin je také Saint-Véran - francouzská obec, která sa nachází v departmanu Hautes-Alpes, v regionu Provence-Alpes-Côte d’Azur.

mapka obce

Informace o jednotlivých hodinách najdeme na dalších stránkách Michela Lalose - hodiny v Saint Véran.


 


 
Odkazy na stránky s výlety za slunečními hodinami - procházky, trasy

Pod titulkem Sundial trails worldwide je uveden přehled tras ve světě.
Najdete zde i výlet po východních Čechách.

Procházku za hodinami v Amsterodamu můžete podniknout dle stránek Frans Maes(e).

Toulky za hodinami můžete v Římě podniknout dle stránek Nicoly Severino.

Za hodinami se můžete vypravit i v tureckém Istanbulu.

Hodiny v Paříži můžete najít dle informací na následujících stránkách.


 
V zahradách či parcích

Na holandských stránkách jsou informace o kolekci slunečních hodin v parku Genk v Belgii.

Kolekci hodin najdeme také v botanické zahradě v Limousin.

Deutsches Museum v Mnichově má také svou zahradu slunečních hodin.

Mnoho skvělých hodin je k vidění v astronomické observatoři, kterou založil Jai Singh II - Jantra Mantar v Jaipuru. Na oficiálních stránkách si můžete spustit i animace chodu konkrétních hodin.

Naučnou stezku slunečních hodin mají v botanické zahradě v polské Lodži.šipka na úvod kliknutím na šipku
přechod na úvodní stránku